Zonnestroom voor meer dan zesduizend huurders

SNEEK - Ruim 6000 woningen binnen het aanbod van het in deze regio actief zijnde WoonFriesland zijn inmiddels uitgerust met zonnepanelen.

Vorig jaar kregen 2218 woningen van het sociale verhuurbedrijf zonnepalen. Een op de drie huurders met een geschikt dak kan ze al benutten. Met meer dan veertigduizend zonnepanelen heeft WoonFriesland circa dertien miljoen kilowattuur groene stroom opgewekt. Daarmee is een uitstoot van zo’n acht miljoen kilo CO₂ bespaard, aldus Rudo de Bert, relatiemanager en duurzaamheidsdeskundige bij WoonFriesland.

Een gemiddeld energielabel B voor de hele woningvoorraad is een belangrijke stap naar aardgasvrije en volledig CO₂-neutrale woningen in 2050. In het Energieakkoord hebben woningcorporaties afgesproken dat ze hun bezit energetisch verbeteren zodat de sociale woningvoorraad in 2021 gemiddeld energielabel B heeft.

,,Het is een mooie mijlpaal dat WoonFriesland dit al in 2019 heeft gerealiseerd en hiermee voorop loopt, maar we zijn nog niet tevreden”, zegt De Bert. ,,Betaalbaar verduurzamen is een must: WoonFriesland werkt samen met bedrijfsleven, onderwijs en huurdersorganisaties aan betaalbare innovatie”, aldus directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.

,,Dit lukt alleen als de door te voeren verbeteringen betaalbaar en schaalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld met zonne-energie. In het Delftse DreamHûs worden experimenten uitgevoerd om verdere betaalbare duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woningen te ontwikkelen. Die zijn gericht op duurzaamheid in combinatie met beheersbare woonlasten voor de huurder. De experimenten helpen om de lastige opgave voor 2050 betaalbaar te maken en slim uit te voeren”.

WoonFriesland verhuurt In Friesland ongeveer 20.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden. Dat is 18% van de provinciale huurmarkt. WoonFriesland is in 16 gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.