Weromsjen yn Gaasterlan 462

De in Wommels geboren en getogen Hendrik Sijbrandij (1879-1954) werkt vanaf de oprichting in 1897 als botermaker op de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Harich te Balk. Hij trouwt in 1905 met de uit Harich afkomstige Antje Rudolphus Swart (1876-1941).

Ze hebben één zoon, Kerst, geboren in 1909. Het gezin woont tot 1914 aan de Lytse Side 6,7 te Balk, nu kapsalon Jeannet. In 1914 wordt een huis met veestalling en weiland te Ruigahuizen gekocht van houtkoopman Wietze Bosma. Dat is nu Lutswâl 3. Tot 1930 staat Sijbrandij als botermaker ingeschreven in het bevolkingsregister. Vanaf 1930 als veehouder. In 1932 wordt de rond 1872 gebouwde stelpboerderij gekocht aan de huidige Menno van Coehoornweg 22 te Wijckel van veehouder Pieter Lootsma en Hendrik Bouwstra. Ze blijven hier wonen tot 1954. Gerrit van der Goot is al arbeider bij de Sijbrandij’s. Hij trouwt in 1955 met Tine de Boer en neemt het boerenbedrijf over. Ze krijgen Kerst Sijbrandij er bij. Later gaat Kerst wonen in het oudste huis van Wijckel. Dat staat ook aan de Menno van Coehoornweg 13. 

Gegevens van Hinke Terpstra, tekst Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327