Inloopbijeenkomst verbetering watersysteem en-kwaliteit Workumer Nieuwland

WORKUM Wetterskip Fryslân werkt aan oplossingen om het watersysteem en de ecologische waterkwaliteit in het gebied Workumer Nieuwland te verbeteren voor nu en de toekomst. Het waterschap organiseert donderdag 5 maart een inloopbijeenkomst voor belanghebbenden om de huidige situatie en voorgestelde oplossingen te bespreken.

Met de verbeteringen in de polder Workumer Nieuwland beperkt het waterschap de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering. Er wordt extra waterberging gecreëerd en watergangen worden verbreed. Wetterskip Fryslân verbetert de ecologische waterkwaliteit door middel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo houden ze het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Het ontwerp-projectplan ter inzage

Samen met belanghebbenden heeft Wetterskip Fryslân in de afgelopen periode gezocht naar oplossingen om het watersysteem en de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Diverse overleggen hebben geleid tot het ontwerp-projectplan Klimaatrobuuste Polders, deelgebied Workumer Nieuwland. Het ontwerp-projectplan bevat voorgestelde oplossingen en is te lezen op de website van het waterschap. De komende weken ligt dit plan ter inzage en kan iedereen hierop reageren.

De inloopbijeenkomst is donderdag van 19.00 tot 20.30 uur in Kultuerhús Klameare. Het waterschap gaat daarbij graag het gesprek aan met de belanghebbenden. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.