Open brief over de integrale sportnota

SÚDWEST-FRYSLÂN Rinze Visser, Fractievoorzitter NCPN De Fryske Marren, stuurt een open brief aan de gemeenteraad en College van B&W van De Fryske Marren.

OPEN BRIEF

Aan de Gemeenteraad en het College van B&W van De Fryske Marren.

Steeds vaker komt het voor dat wij worden aangesproken door personen die zich als bestuurder of anderszins voor sportverenigingen verdienstelijk maken. Onlangs nog door een aantal bestuurders over een gemeentelijk schrijven dat per 1 augustus 2020 de huren van accommodaties voor de binnensport in een periode van tien jaar verdubbeld zullen worden. Meerdere sportverenigingen, zo blijkt, hebben nu al alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen omdat ook anderszins hun kosten blijven stijgen. Dit ondanks alle door de verenigingen gevoerde activiteiten om geld binnen te kunnen krijgen voor de clubkas. Contributies moesten al verhoogd worden. Ook nu al haken (jeugd)leden hierdoor af. De verwachting is dat door de verdubbeling van de huren een negatieve spiraal in werking treedt, met alle nare gevolgen van dien. Er bestaat daarom ook de angst dat door al die kostenstijgingen sportverenigingen wel levensvatbaar zullen blijken.

Onze gemeente onderschrijft het motto van de Nationale Sportraad dat ook iedere inwoner van De Fryske Marren een leven lang moet kunnen sporten en bewegen. Ook heeft onze gemeente de ambitie dat sport betaalbaar moet worden gehouden. Dit alles zal, zo is onze verwachting, niet waargemaakt kunnen worden met de stelselmatige forse aanslag op de clubkassen. Voor de verenigingen die accommodaties voor de buitensport van de gemeente moeten huren zijn de huren vanaf 2019 al fors verhoogd: een verdubbeling in een looptijd van vijf jaar. Ook vanuit die verenigingen horen wij dezelfde angstige geluiden. Het is goed er ook nog op te wijzen dat al eerder ook de sportverenigingen met gemeentelijke bezuinigingen en daardoor inkomstenverlies te maken hadden (subsidies).

De besluitvorming over een.integrale sportnota laat al meer dan twee jaar op zich wachten. Over de verdubbeling van de tarieven voor het huren van de sportaccommodaties zijn besluiten genomen. Het lijkt verstandig deze besluiten opnieuw tegen het licht te houden. En, dat zeker in de wetenschap dat sport van groot belang is voor zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid van de bevolking en vooral waar het de opgroeiende jeugd betreft. Mijn bedoeling met deze brief is om, in het licht van het voorgaande, een serieuze discussie opgang te brengen over de houdbaarheid van de voor de sportverenigingen en de sport in het algemeen genomen beslissingen.

Rinze Visser,

Fractievoorzitter NCPN De Fryske Marren.