Uitslagen van Damclub Nijemirdum

NIJEMIRDUM Dit zijn de uitslagen van Damclub Nijemirdum.

Met het eind van de competitie in zicht werden nog vier partijen gespeeld in de eerste klas met een lange spannende partij tussen Igge van der Veer en Pier Akkerman die in remise eindigde.

Een licht voordeel voor Johannes van der Goot in het eindspel tegen Berend Weistra zou waarschijnlijk niet voldoende geweest zijn voor de winst.

Gert Baukema maakte met een fraaie damslag een eind aan zijn partij tegen Stoffel Boersma.

Gelf Otter kon het niet bolwerken tegen Egge Reinsma en verloor.

De grote winnaar in de tweede klas was Ultsje Groen die als enigste zijn partij wist te winnen ten koste van Heart de Vries.

Meine Pietersma en Andries Roskam deelden de punten in een vlotte partij.

Leffert Walinga verraste Johannes Smits door toch nog een remise uit het vuur te slepen.

Boake Pietersma en Henk Bokma speelden een interessante partij, waarvan schrijver dezes niet zeker meer wist hoe het afgelopen was.

Tekst: Johannes van der Goot