Tanken met handschoenen

SNEEK - Benzinepompen lijken besmettingsbronnen te zijn voor het coronavirus.

Om risico's uit te sluiten wordt geadviseerd bij het tanken vooral gebruik te maken van beschikbare plastic handschoenen of papieren zakdoeken en die daarna weg te gooien.