Weromsjen yn Gaasterlân 465

Ditmaal een bijzonder verzoek om te achterhalen wie de personen op de foto zijn, maar daarvoor moeten we eerst een stukje terug in de geschiedenis.

Het eerste perceel van het Oudemirdumer Klif werd 28 februari 1927 aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

De jaren daarna zijn steeds meer percelen toegevoegd tot het huidige natuurterrein dat ruim 26 hectare beslaat. Voordat het zover was, zijn mijnbouwingenieurs uit Delft bezig geweest om te kijken of het materiaal bruikbaar was voor de bouwindustrie. Men dacht dat het Oudemirdumer Klif rijk was aan mergel, maar de aanwezigheid van keileem gooide roet in de plannen.

Tussen die periode rond 1915 en 1927 hebben ook vertegenwoordigers van Natuurmonumenten hun oog laten vallen op het Oudemirdumer klif. De heer W.J. Dijk (1881-1970) uit Burgum maakte Natuurmonumenten er op attent om vanwege de grote geologische waarde een gebied van circa 8 hectare aan te kopen. Zeer waarschijnlijk was W.J. Dijk de onderwijzer en landshapschilder Willem Jans Dijk uit Burgum die later naar Den Haag verhuisde.

Aan het begin van de twintiger jaren bezocht ook een groep boswachters en andere belangstellenden van NM het Oudemirdumer Klif en gingen op de foto. Het is onbekend wie de fotograaf is geweest en ook het jaartal is niet exact vermeld; mogelijk 1920. Ook de namen van de personen zijn niet bekend. Een vermoeden is dat uiterst links op de foto Jacobus Pieter Thijsse (Jac. P. Thijsse) zichtbaar is.

Nu dus een oproep aan de lezers van deze krant om samen te zoeken naar de namen van de aanwezigen bij het Oudemirdumer Klif om een compleet beeld te krijgen.

Foto en tekst: Arnoud van de Ridder

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327