Kerk biedt hulp en dienst van afstand

BALK Juist nu net het domineesechtpaar van de protestantse kerk in Balk is afgezwaaid, is het in het land crisis vanwege de corona-uitbraak. ,,Het is wel een dingetje als je als kerkelijk gemeente herderloos bent’’, zegt scriba Erik Lankman van de kerkenraad. Gelukkig heeft de gemeente een dag in de week een kerkelijk werkster en is er een netwerk van ‘omtinkers’.

De Protestantse Gemeente Balk heeft normaal gesproken diensten verdeeld over de twee kerken in het dorp: It Breahûs en De Paadwizer. Daarnaast besteedt de kerk veel aandacht aan het pastoraat: bezoekjes aan gemeenteleden. Maar vanwege het sociaal afstand houden van elkaar zijn kerkdiensten afgelast en zijn huisbezoekjes stopgezet.

„Het fijne is dat we al een netwerk hadden van de omtinkers,” zegt Lankman. Die omtinkers - er zijn een stuk of dertig - zijn kerkleden die met name contact onderhouden met oudere gemeenteleden. „Dat was er al, maar het komt nu nadrukkelijker voor het daglicht.”

Vanwege het ontbreken van een predikant zijn het juist de omtinkers die een groot deel van het contact met de oudere mensen op zich nemen. Ze benaderen de mensen die voorheen van de dominees bezoek kregen. Nu bezoek niet mogelijk is, doen de omtinkers dat via de telefoon. Bovendien wordt Balksters gevraagd ongeadresseerde kaartjes in de brievenbus van de kerk te stoppen. „Er zijn altijd mensen die we niet goed in beeld hebben. Die krijgen dan zo’n kaart om te voorkomen dat die mensen helemaal verstoken zijn van aandacht.”

Voor het crisispastoraat heeft de kerkelijke gemeente een dag in de week kerkelijk werkster Lieke Versluis in de arm genomen. „Ik ben in januari begonnen en heb gelijk vier begrafenissen gehad,” vertelt ze. Dat betekent huisbezoeken en natuurlijk het leiden van de dienst. Nu is dat niet meer mogelijk. In Joure, waar ze ook werkt, had ze afgelopen week bijvoorbeeld nog contact met een vrouw wier man op sterven lag. „Ik was graag naar haar toe gegaan en ik had graag haar man de zegen gegeven. Nu moest ik bellen.”

In Balk zelf krijgt Versluis van de gemeente te horen wie extra aandacht nodig hebben. Voor de rest zegt ze dezer dagen mensen te bellen. „Je kan er niet op uit, dus kan je in je bestanden kijken: o, dit is een oudere. Vaak heb ik ze nog nooit gezien.” Het bellen doet Versluis, en ze denkt de gebelden ook, goed. „Ik merk dat het echt heel leuk is. Mensen zijn blij verrast.”

Voor de afgelaste kerkdiensten in de gemeente en in de omgeving is afgelopen week een oplossing bedacht. „Tot voor kort verwezen we naar de overdenking die op zondagochtend op Nederland 2 wordt uitgezonden of naar Omrop Fryslân. Maar deze week heeft de grote kring van predikanten in de Zuidwesthoek de koppen bij elkaar gestoken. We hebben een rooster samengesteld waarin ze afwisselend voorgaan in een lege kerk.”

Die diensten in het gebied, dat de Zuidwesthoek onder Sneek en ongeveer het gebied van Stavoren tot aan Woudsend beslaat, vinden plaats in de kerk in Stavoren. Ze worden live uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl.