Oproep voor bloemetje naar Jelle Meineszhof

BALK Zorgcentrum Jelle Meineszhof in Balk doet een oproep om een bloemetje of plantje te bezorgen bij deze zorginstelling.

De Jelle Meineszhof in Balk is een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met een lichamelijke aandoening of dementie. Door het coronavirus zijn de ouderen nu letterlijk afgesloten, ook van hun familie. Naar buiten kunnen ze niet. Wat voor hun nog wel kan is hier binnen het gebouw, in de binnentuin.

Met de bezorgde bloemetjes en plantjes willen de zorgverleners van Jelle Meineszhof het prettig maken voor de bewoners. Zodat zij een mooie, bloemrijke tuin kunnen creëeren, waar de bewoners van genieten.

De bloemetjes en plantjes mogen bij de ingang worden neergezet, de medewerkers halen de bezorgde stukken op.