Beeldbellen met de huisarts

REGIO De huisartsenpraktijken in de Zuidwesthoek bellen vanaf deze week via videoverbindingen met hun patiënten. Dat vertellen praktijkmanagers Cis Wolfswinkel en Anke Strikwerda van acht praktijken in het gebied. Chronische zorg en preventieve zorg wordt zo veel mogelijk uitgesteld.

Volgens Strikwerda is het even ontdekken hoe het beeldbellen precies gebruikt gaat worden. Wolfswinkel noemt als mogelijk voorbeeld iemand met een dikke knie. „Dan kan kan diegene dat aan de huisarts laten zien.” Strikwerda: „Maar we weten nog niet precies wat wel en niet lukt.”

De mogelijkheid tot beeldbellen is ontstaan in het zoeken naar oplossingen rondom de coronacrisis. De beide praktijken in Workum, de praktijk in Koudum en Wijckel, de praktijk in Bakhuizen, de praktijk in Warns, de praktijk in Balk en Woudsend en twee praktijken in Heeg werken in deze crisis nauw samen.

De aanpassingen zijn volgens de praktijken nodig om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Belangrijkste omschakeling is dat de praktijken reguliere zorg zoveel mogelijk op afstand doen. Veel adviezen gaan daarom telefonisch of sinds deze week dus via het beeldbellen. Dat kan met een smartphone of een computer als er een microfoon en camera in zit.

Volgens Strikwerda gaat het bellen via een speciaal portaal voor zorgverleners. „AVG-proof,” verwijst ze naar de privacywetgeving. „De huisarts kan via het portaal de patiënt een code of een link toesturen. Als hij de code of link aanklikt komt hij in een virtuele wachtkamer. De huisarts kan dan zien wie er inzitten.”

Voor het geval mensen toch naar de praktijk moeten komen - bijvoorbeeld omdat beeldbellen geen optie is, of omdat de huisarts een patiënt graag wil zien - wordt gewerkt met „gescheiden patiëntenstromen”. Mensen met luchtwegklachten worden apart ontvangen. Bij sommige praktijken is in een aparte ruimte ingericht. Andere praktijken ontvangen mensen met luchtwegklachten alleen op bepaalde tijdstippen en maken daarna de ruimte schoon.

Patiënten van wie wordt vermoed dat ze het coronavirus onder de leden hebben mogen sowieso niet naar de huisarts komen. Als een huisarts het noodzakelijk vindt om zo’n patiënt te zien, dan brengt hij volgens Strikwerda een bezoek aan huis.

Hoewel de praktijken momenteel alle zeilen moeten bijzetten zijn Strikwerda en Wolfswinkel geenszins ontmoedigd. Integendeel, volgens hen geeft de huidige situatie een groot gevoel van ,,saamhorigheid’’ binnen en tussen de praktijken. „Zelfs gepensioneerde huisartsen zeggen: als er iets is, dan zijn we er ook voor jullie.”

Tekst: Zander Lamme