Digitale raadsvergadering gemeente De Fryske Marren op 1 april

REGIO - In verband met het coronavirus kunnen er zoals het nu lijkt geen raadsvergaderingen van gemeente De Fryske Marren plaatsvinden. Er wordt op sommige punten wel besluitvorming gevraagd. Het is niet zeker of op korte termijn besluitvorming kan plaatsvinden zonder fysiek bij elkaar te komen als gemeenteraad.

De gemeenteraad van DFM komt op 1 april echter wel op digitale wijze bij elkaar om de agendapunten te spreken. De vergadering begint om 20.00 uur. Het debat is te volgen via https://www.defryskemarren.nl/gemeenteraad/vergaderingen-gemeenteraad_45216/.

Als de minister eerder dan 1 april een mogelijkheid aanreikt om op bijvoorbeeld digitale wijze te besluiten, dan volgt aan het eind van de vergadering besluitvorming. Is die mogelijkheid er niet, dan vindt besluitvorming over de onderwerpen plaats zodra dat weer kan.