Corona | Openluchtspel Vinea Domini naar zomer 2021

WITMARSUM De Stichting Lokaasje Teater Blauhús heeft, in overleg met regisseur Wouter Daane en de spelers, besloten alle dit jaar geplande voorstellingen van iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen’ naar de zomer van 2021 te verplaatsen.

De repetities moesten enkele weken geleden al gestaakt worden toen de oefenruimtes gesloten werden. Regisseur Wouter Daane: „Het is jammer, maar het is niet anders. We pakken het volgend jaar weer vol enthousiasme op.”

Bestuurslid Hartman Witteveen: „We hawwe flot besluten nommen. Sa’t it no stiet binne de spyldagen freed 25 juny, tongersdei 1 july, freed 2 july en sneon 3 july 2021.”

De organisatie laat weten dat de 600 reeds verkochte kaarten geldig blijven.

Vinea Domini (Wijngaard des Heren) is gebaseerd op persoonlijke verhalen van deelnemers, instructeurs en leidinggevenden uit de jaren ’60 rondom deze zeilkampen. De tweetalige – Frysk en Nederlandse - voorstelling zal plaatsvinden op en aan een van de Blauhúster Puollen, It Fliet bij Greonterp, daar waar de legendarische zeilkampen zijn begonnen!