Raadslid Fryske Marren hekelt informatie college

Raadslid Marc van Niekerk van de gemeente De Fryske Marren vindt dat het college de raad soms onjuiste informatie verstrekt.

Volgens de VVD’er staat de afgelopen tijd in meerdere documenten van het college van burgemeester en wethouder verkeerde informatie.

Onlangs bijvoorbeeld schreef het college volgens Van Niekerk in een plan voor nieuwe woningen in Lemmer dat er 95 parkeerplekken moesten komen om te voldoen aan de eerder door de raad vastgestelde norm van 1,6 parkeerplekken per woning. Nadat Van Niekerk daarover vragen stelde, bleek volgens hem dat daar niet aan wordt voldaan.

,,Wij krijgen een stuk aangeleverd waarin staat: er moeten 95 parkeerplekken komen. Raad u mag ervan uit gaan die komen. Dan stellen wij vragen en krijgen we te horen: wij gaan er niet aan voldoen.’’

Volgens het raadslid gebeurde ,,tot overmaat van ramp’’ iets soortgelijks bij twee andere dossiers. ,,Het college schrijft op: ,,We voldoen aan het beleid.’’ En uit de beantwoording blijkt dat er bewust en weloverwogen wordt afgeweken van dat beleid.’’

Wethouder Roel de Jong (PvdA), die de Lemster woningbouw met bijbehorende parkeerplaatsen in zijn portefeuille heeft, stelt dat er ,,sifermatich wel wat ûndúdlikheden’’ waren. ,,Mar ik haw net it idee dat wy hiel sterk fan it belied ôfwykt binne.’’

Fouten zijn volgens de wethouder niet gemaakt, maar informatie wordt soms wel op verschillende manieren gerapporteerd. De wethouder zegt toe die informatie in de toekomst duidelijker weer te geven.