Oproep | Leven in tijden van corona

REGIO De maatregelen rondom corona houden steden en dorpen dicht. De intelligente lockdown dwingt tot zo min mogelijk verkeer.

De straten zijn leeg, ouders werken thuis en combineren het thuiswerken met thuisonderwijs geven aan kinderen. De brandweer van Balk heeft de zorghelden een hart onder de riem gestoken. Plaatselijk Belang Hindeloopen heeft alle Hindeloopers in de bloemetjes gezet. Bij Jelle Meineszhof in Balk zijn massal plantjes en bloemetjes afgeleverd. De gemeenteraad probeerde online te vergaderen.

Kortom, we hebben inmiddels ervaring opgedaan met de corona-maatregelen. Toch zullen we nog wel even door moeten. Zeker tot 28 april gelden de corona-maatregelen van de overheid. En tot 1 juni zijn alle evenementen verboden.

Hoe ziet uw leven er nu uit? Moet u thuiswerken? Hoe gaat dat in zijn werk? Of bent u juist op locatie te vinden?

Wat is de impact van corona en de corona-maatregelen op uw thuissituatie? Moet u thuisonderwijs geven aan uw kinderen? Haalt u boodschappen voor kwetsbare buren?

Misschien werkt u in het ziekenhuis of in een apotheek. Hoe zien uw werkzaamheden er nu uit?

De redactie van de Balkster Courant is benieuwd hoe het dagelijks leven in Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Hemelum, Hindeloopen, Kolderwolde, Koudum, Mirns, Molkwerum, Nijemirdum, Oudega, Gaast Sleat, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel, Stavoren, Warns, Wijckel en Woudsend. Stuur uw foto’s en uw ervaringen in deze tijden naar bal@ndcmediagroep.nl.