Corona | Bruggen, sluizen en fietspontjes blijven langer dicht

DE FRYSKE MARREN Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, blijven ook de bruggen, sluizen en fietspontjes tot en met 28 april dicht.

Bruggen en sluizen gaan alleen op afroep open, net als in de winter. Dit geldt voor alle 18 Friese gemeenten. De gemeente De Fryske Marren en buurgemeente Súdwest-Fryslân houden ook de fietspontjes tot en met 28 april uit de vaart. Toiletgebouwen op campings, in jachthavens, bij stranden en natuurparken blijven ook tot en met deze datum dicht, hier was eerder al over besloten.

Veiligheid waarborgen

Met het dichthouden van toiletgebouwen, bruggen, sluizen en kleine pontjes worden de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren, beter gewaarborgd en gehandhaaft. Hiermee wuk de gemeente de verspreiding van het coronavirus ook in Fryslân zoveel mogelijk vertragen en beperken. Extra maatregelen zijn niet nodig; inwoners in Fryslân houden zich goed aan de gemaakte afspraken.

Recreatieparken en campings mogen open

Recreatiebedrijven en campings mogen open voor gasten die een huisje, chalet of stacaravan hebben met eigen sanitaire voorzieningen. Als maar voldaan kan worden aan de veiligheidsvoorwaarden van de rijksoverheid zoals 1,5 meter afstand. Wel is landelijk het dringende advies om in het weekend en het aanstaande Paasweekeinde thuis te blijven. De gemeentelijke camping in Lemmer is sinds 1 april open, maar de toiletgebouwen, receptie en kantine blijven dicht. Ook is voorlopig geen animatie.

Ga niet onnodig de deur uit of het water op

Algemeen blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig de deur uit te gaan. Ook al wordt het mooi weer in het weekend, blijf zoveel mogelijk thuis. Dit geldt ook voor op het water. Rijksoverheid en gemeenten doen hierbij een beroep op de eigen verantwoording van de inwoners. Wilt u toch genieten van de zon of een frisse neus halen? Houd altijd de richtlijn van 1,5 meter afstand in acht en vermijd groepsvorming (drie personen of meer). Dezelfde maatregelen gelden ook voor de watersport. De boodschap vanuit de veiligheidsregio en politie is: als je niet het water op hoeft, blijf thuis (filmpje). Buiten het gezin om is het niet toegestaan om met meer dan drie mensen op een boot te verblijven, dit in verband met de richtlijn van 1,5 meter afstand.

Bruggen en sluizen blijven in ‘winterstand’

De bruggen en sluizen blijven in elk geval tot en met 28 april ‘in de winterstand’. Ze gaan alleen op afroep open, net als in de winter. Dit is vooral voor de beroepsvaart en bij uitzondering voor de recreatievaart, bijvoorbeeld als een boot naar de stalling moet worden gevaren. De toiletgebouwen in de havens zijn dicht tot en met 28 april. Wel is er water- en stroomvoorziening voor de schepen die in de havens mogen liggen. Betalen van liggeld kan bij de betaalautomaten in de havens van Joure en Lemmer. In Sloten, Balk en Langweer innen we het liggeld contant en volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM.

Kleine fietspontjes uit de vaart

De wandel- en fietspontjes in De Fryske Marren blijven tot en met 28 april uit de vaart. De pontjes zijn te klein om de veiligheid van 1,5 meter afstand voor de pontschippers en inwoners te kunnen waarborgen. Dit betekent ook dat een aantal fietsroutes van de ANWB en de Knooppuntroutes tijdelijk niet volledig zijn. We willen fietsers hier dan ook op attenderen. De grote auto- en fietspont over de Langweerdervaart blijft wel in gebruik. De zelf te bedienen wandelaarspontjes bij Rotstergaast en in Joure zijn wel in gebruik; wandelaars kunnen hier zelf de veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Campers met eigen voorzieningen kunnen in Fryslân terecht

Het is mogelijk om met een camper - met eigen voorzieningen - in Fryslân te reizen. Toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens zijn gesloten. Dit betekent: bijvullen van water en legen van chemisch toilet is niet mogelijk. Ook op de camperplaats geldt de richtlijn: houd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming (drie personen of meer).

In het algemeen geldt vanuit de rijksoverheid en gemeenten het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig de deur uit te gaan.

Afspraken vastgelegd in nieuwe noodverordening

De afspraken over het verlengen van de maatregelen in Friesland, zijn vastgesteld in een nieuwe noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân, die geldt in alle Friese gemeenten. Deze is vanaf 3 april van kracht en vindt u ook op de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Politie en gemeenten kunnen op basis van deze noodverordening optreden als de maatregelen niet worden nageleefd.