Friezen lieten natuurgebieden dit weekend (meestal) links liggen: 'De bewustwurding is hjir grut'

De oproep om tijdens dit weekend niet naar de natuurgebieden te komen, heeft in Friesland effect gehad. Het was relatief rustig.

Veel mensen genoten in de eigen tuin of op het balkon van de zonnestralen en lieten de natuurgebieden, ook al was het nog zo aanlokkelijk, links liggen.

Bij Staatsbosbeheer kwamen het hele weekend over het algemeen geruststellende signalen binnen, zegt woordvoerder Imke Boerma. ,,Het was eigenlijk over het hele land hetzelfde. In Friesland was het relatief rustig en hield men over het algemeen prima afstand van elkaar.’’

Daarmee hielden de meesten zich aan de oproep die Staatsbosbeheer samen met Natuurmonumenten deed om dit weekend ondanks het prachtige weer niet naar de natuurgebieden te komen. ,,Mensen bleven, denk ik, veel in de tuin zitten.’’

Gjerryt Hoekstra, boswachter bij Staatsbosbeheer, deed zaterdag een ronde door Noord-Friesland. ,,Der wiene wol wat oertredingen fan de Natuurbeschermingswet, mar fierder net’’, concludeerde hij. Zondag was hij op pad in de zuidwesthoek van Friesland en ook daar was het stiller dan gebruikelijk.

Er waren zondagochtend wel veel fietsers en hardlopers, maar niet in grote groepen. ,,De oprop wurket dus, minsken skikke harren der oan’’, zegt hij. ,,Wy ha de lêste wykeinen strang kontrolearre yn ús gebieten en dat hat wol effekt. Minsken hâlde bygelyks harren hûn faker fêst en dat is moai om te sjen.’’

Zondagmiddag stuitte Hoekstra bij de Wyldemerk (Gaasterland) plots wel op drukte. Daar zaten volgens hem soms wel veertig mensen op een klein stukje gras bij elkaar. ,,Se wiene gewoan oan it picknicken en guon sels oan it swimmen. Ik kin net oars sizze dan dat it dêr smoardrok wie, mar dat jildt echt foar mar in pear plakjes yn de provinsje.’’

Zelfs in het normaal gesproken drukke Rijsterbos was het dit weekend uitgestorven, zegt Jan Schram van beheerder It Fryske Gea. Waar hij normaal gesproken in een paar uren tijd duizend tot tweeduizend wandelaars tegenkomt, stuitte hij nu op een tiental. ,,Ik ha it idee dat de bewustwurding grut is yn Fryslân’’, zegt Schram. ,,Wy kinne hjir fansels ek better útwike, ha mear mooglikheden om bûten te wêzen’’, vergelijkt hij het met bijvoorbeeld de Randstad. ,,Yn Amsterdam ha jo it Vondelpark, en it Vondelpark...’’

Ook in Mirns, net als het Rijsterbos een hotspot in de gemeente De Fryske Marren, was het rustig. Schram telde slechts enkele tientallen kitesurfers, waar dat er normaal gesproken honderden zijn. ,,It is eins hiel skande, want dit is de moaiste tiid fan it jier. Mar ik bin bliid dat minsken wol thús bliuwe.’’

Geen boetes

Hij had met zijn collega’s afgesproken overtredingen niet te gaan beboeten. De boswachters van It Fryske Gea gingen vooral het gesprek aan, bijvoorbeeld wanneer meerdere mensen met elkaar op een bankje zaten. ,,It is fansels ek jo eigen ferantwurdlikens en wy wolle net dat alles ticht giet en minsken net mear bûten wêze kinne.’’

Cabrio’s

Tijdens zijn ronde door de provincie merkte Jan Willem Zwart, coördinator bij Natuurmonumenten, dat het in de natuurgebieden bij Fochteloo en Bakkeveen rustig was en op de weg juist druk. ,,Ik heb veel motorrijders, cabrio’s en fietsers gezien.’’ Aandoenlijk waren volgens hem twee oudere vrouwen die op een bankje aan het uitrusten waren. ,,Op anderhalve meter van elkaar.’’

Van zijn collega’s kreeg Zwart een foto toegestuurd van de Badweg op Schiermonnikoog, waar het normaliter druk is rond deze tijd van het jaar. ,,Het is er superstil. Voor ondernemers is het verschrikkelijk wat er nu gebeurt.’’

Schaapskooi dicht

Niet overal in het Noorden hield men zich aan de regels. In het Drentse Ruinen is de toegangsweg naar een schaapskooi zondag op slot gegaan. De kooi zelf was al besloten voor bezoek, maar veel bezoekers wilden buiten de kooi de lammetjes bewonderen. ,,Erop uit gaan is nu niet de bedoeling’’, zei schaapsherder Michiel Poelenije.

In Limburg is de toegangsweg naar het Drielandenpunt in Vaals zondag afgesloten. De gemeente meldde dat er zondagochtend al een toeloop richting het gebied ontstond. ,,Om te voorkomen dat te veel mensen het mooie weer aangrijpen om een wandeling te maken rond het Drielandenpunt is besloten de weg ernaartoe per direct te sluiten. Deze drukte kan er namelijk voor zorgen dat er geen veilige afstand van elkaar gehouden wordt’’, aldus de gemeente.