Bruggen en sluizen blijven langer in ‘winterstand’

REGIO Aansluitend op de verlenging van de landelijke maatregelen, stellen provincie en alle achttien Friese gemeenten de start van het watersportseizoen voorlopig uit tot en met 28 april.

Het uitstel van het watersportseizoen houdt in dat de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik kan maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime.

Met deze maatregel stimuleren de overheden recreanten om thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan. De bediening is primair bedoeld voor de beroepsvaart. Bediening voor de recreatievaart is mogelijk als bijvoorbeeld een boot van de winterstalling naar de zomerligplaats moet worden gevaren.

Voorzieningen in de gemeentelijke havens zijn gesloten.

De verlenging van het winterregime houdt voor Súdwest-Fryslân in dat bruggen en sluizen op het recreatieve netwerk van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur bediend worden. Op zon- en feestdagen is er geen bediening, dus ook niet op eerste en tweede paasdag.

Vanuit praktische overwegingen zijn de bruggen bemenst.