Schriftelijk petear van DFM

DE FRYSKE MARREN In verband met de maatregelen rond het coronavirus wordt 11 mei een schriftelijk Petear gehouden.

Betrokkenen kunnen schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot 11 mei, 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst. Tevens wordt aan betrokkenen de mogelijkheid geboden om op een digitale wijze inbreng te leveren in het Petear via een tool voor videobellen. Aanmelden daarvoor kan tot woensdag 6 mei 14:00 uur.

Woensdag 13 mei vindt een raadsvergadering plaats. Via de link vergaderingen zijn alle stukken te vinden.