Stichting Present DFM: ‘Beweging op gang brengen waardoor het weer gewoon wordt om wat te doen voor een ander’

REGIO Stichting Present De Fryske Marren bestaat nu drie jaar. Zij richt zich met kortdurende hulp op mensen van jong tot oud uit de hele gemeente DFM die hulp nodig hebben door omstandigheden zoals armoede, een slechte gezondheid of die door een sociaal isolement geen vangnet hebben.

De hulp gebeurt altijd als groep en beslaat maximaal een dag. Met de hulp wil Present een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Vorig jaar werden verspreid over de Fryske Marren 20 praktische en 16 sociale projecten uitgevoerd door 37 groepen en in totaal 162 vrijwilligers. Dat kwam neer op 506 uur inzet aan vrijwilligerswerk. Bij de projecten gaat het om zaken van het onder handen nemen van de tuin tot het (deels) opruimen of schoonmaken van een woning tot het organiseren van gezellige bijeenkomsten

,,Waar het vooral om gaat, is iemand een lichtpuntje bieden zodat die persoon de toekomst weer rooskleurig tegemoet ziet”, zegt Anneke Nagel, coördinator van de Stichting Present De Fryske Marren. Zij volgde vorig jaar Annelien Ellerman uit Sneek op, die de eerste coördinator was van de stichting.

Verkennend onderzoek

Stichting Present De Fryske Marren zag in oktober 2017 het levenslicht nadat er eerder dat jaar al een verkennend onderzoek was geweest of er behoefte was aan de stichting. Het onderzoek was in gang gezet door een inwoner uit De Fryske Marren die zelf al actief was voor Present Súdwest-Fryslân.

,,Er is toen een gesprek geweest met de gemeente. Daar waren ze eigenlijk meteen enthousiast. In oktober 2017 is vervolgens de akte opgericht”, zegt Tjitske Stegenga uit Joure, secretaris van Present DFM en voormalig directeur van Miks Welzijn.

Zij zit in het bestuur samen met de medevrijwilligers: voorzitter Sjoerd Seffinga (Joure), penningmeester Sytze Holtrop (Joure), Margriet Tichelaar (Wijckel), Stien Halma (Balk) en Gerard Broek (Lemmer). Er wordt nog gezocht naar een extra bestuurslid voor algemene zaken.

‘Steuntje in de rug’

Stegenga: ,,In onze samenleving zijn er veel mensen die wel wat voor een ander willen doen, maar dan kortdurend. Daarnaast zijn er veel mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die twee worden aan gekoppeld via de Stichting Present. Het betreft dus een sociaal vangnet. De hulp zelf bedraagt of een ochtend of een middag of maximaal zes uur op een dag. Als de klus dan niet af is, pakt een andere groep vrijwilligers de klus op.”

De groepen vrijwilligers die de klussen uitvoeren, bestaan uit vier tot zes personen en zijn of bekenden van elkaar of worden samengesteld uit de groep van ongeveer vijftien flexvrijwilligers waar Present DFM over beschikt. Daarnaast bieden ook groepen zich aan om eenmalig iets te doen voor Present, zoals een zangkoor of een kerkelijke groep die iets wil doen voor een inwoner.

,,Samen sta je niet alleen sterk in een paar uurtjes dat het vrijwilligerswerk duurt. Maar met zijn allen is het werk ook beter te overzien. Daarnaast is het wel zo gezellig en kun je ook nog eens een lolletje maken”, zegt Nagel, die net als Stegenga afkomstig is bij Miks Welzijn. Nadat die organisatie in 2019 stopte, kwam zij zonder werk te zitten. ,,Ik dacht: ‘Wat nu’. Toen kwam dit toevallig op mijn pad. Het sluit aan bij het welzijnswerk waar Miks Welzijn zich mee bezighield.”

Aanmelden hulpvraag

Wie in aanmerking wil komen voor hulp via de stichting moet daarvoor worden aangemeld door een hulpverlener. Dat kan een zorgaanbieder zijn, maar bijvoorbeeld ook Mind-Up of het gebiedsteam. Zij kunnen contact opnemen met de coördinator via info@presentdfm.nl of via 06-15487120.

Present zelf organiseert vervolgens de hulpverlening. Dat gebeurt aan de hand van een zevenstappenplan van de stichting zoals die door heel Nederland wordt toegepast. Dat houdt onder andere in dat de situatie bij de hulpvrager bekeken wordt om in te schatten hoe geholpen kan worden.

Startmoment

Voordat vervolgens het project begint, is er officieel startmoment. Daarbij is, naast de groep die het vrijwilligerswerk uitvoert, ook de instantie aanwezig die de hulpvraag heeft ingediend, de hulpvrager zelf, evenals de coördinator. Naast een korte tekst en uitleg over Present, wordt doorgesproken hoe de werkzaamheden worden aangepakt, waarna de handen uit de mouwen worden gestoken.

Nagel: ,,Het startmoment is ook bedoeld om duidelijke afspraken te maken over wie wat gaat doen. We willen als Present voorkomen dat mensen nare ervaringen opdoen, omdat het soms best pittige klussen zijn. Zo kan het zijn dat een in een situatie veel meer praktische hulp nodig is dan Present kan bieden. Het is goed om dat vooraf te weten. We kunnen vaak niet alles aanpakken, maar een lichtpuntje kunnen we wel brengen. De groep vrijwilligers maakt dan bijvoorbeeld de keuken schoon, zodat de bewoner zelf op de hulp kan voortbouwen.”

Financiering

De stichting heeft op jaarbasis ruim 30.000 euro nodig om uit de kosten te kunnen komen. Zij ontvangt daarvoor geld van diverse fondsen, via donaties en vanuit de gemeente.

Stegenga: ,,Het is elk jaar weer spannend of we de financiën rond krijgen. Om die reden zijn we begonnen met het benaderen van bedrijven. Het eerste bedrijf dat zich aan de stichting heeft verbonden, is Geertsma Assurantiën uit Balk. Dat was medio mei. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen.”

Meer vrijwilligers gezocht

Present is ook op zoek naar meer flexvrijwilligers. Mensen die zo nu en dan eens willen helpen.

Wie zich ook wil aanmelden als vrijwilliger, kan contact opnemen via info@presentdfm.nl of via 06-15487120. Zie ook www.presentdfm.nl.

Jitze Hooghiemstra