DE naar de beurs, verstrekt gemeente nog meer geld?

LEMMER De NCPN van de gemeente De Fryske Marren heeft op 9 april 2019 van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen over een bijdrage aan DE als antwoord gekregen dat ze niet bezig was met een ‘aanvullende bijdrage’ oplopend tot €1.500.000.- ten gunste van Jacobs DE in Joure.

B&W zei toen ook dat ze een verzoek van het bedrijf eerst afwachtte. „Intussen zijn wij meer dan een jaar verder. In het nieuws zijn nu berichten verschenen dat het moederbedrijf naar de beurs gaat en dat door experts de beurswaarde vergelijkbaar zal zijn aan die van ING en DSM. Naar omzet gemeten gaat het om ‘s werelds grootste bedrijf in koffie en thee. De NCPN heeft daarom een aantal verdere vragen. Zeker gezien de financiële positie van de gemeente alsmede de te verwachten financiële gevolgen in verband met de corona-crisis. Bovendien neemt ze daarin mee dat het hierbij gaat om een groot wereldconcern dat in eigendom is van een schatrijke familie.

De NCPN vraagt:”Wacht uw College nog steeds op een verzoek van Jacobs DE om een ‘aanvullende bijdrage’, die op kan lopen tot €1.500.000.-? Zo nee, wilt u dit dan in openbaarheid aan de Gemeenteraad mededelen? Zo ja, bent u dan bereid Jacobs DE te berichten geen verzoek om bijdrage meer af te wachten en derhalve niet meer voornemens bent een voorstel daartoe aan de Gemeenteraad te doen?