Súdwest-Fryslân wil woningbouw Sneek afremmen

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân gaat strenger kijken naar woningplannen in Sneek. Nu staan er te veel huizen gepland.

Volgens de provinciale woningprognoses heeft Sneek de komende tien jaar 400 extra woningen nodig. Maar er staan al een kleine 900 nieuwe woningen gepland in de stad. Toch waarschuwt het college dat ook met de geplande overcapaciteit er alsnog mensen buiten de boot vallen.

Zo is er in Sneek vooral behoefte aan extra sociale huurwoningen. Eerder gemeentelijk woningonderzoek kwam ook tot die conclusie. De nieuwste prognoses geven dat er ondanks het overschot aan woningen er de komende tien jaar in Sneek nog 100 tot 140 extra sociale huurwoningen nodig zijn. Ook voor de goedkoopste koopwoningen (tot 150.000 euro) en de dure vrijstaande woningen (boven de 350.000 euro) verwacht de gemeente een tekort.

De gemeente heeft beperkte invloed op hoeveel woningen corporaties en andere ontwikkelaars willen bouwen, maar geeft uiteindelijk wel toestemming voor woningplannen. Het college past daarom het eerder vastgestelde woningbeleid aan. Woningplannen in Sneek zullen strenger beoordeeld worden op de maatschappelijke meerwaarde van het plan en vooral plannen met (veel) sociale huur maken meer kans om gebouwd te worden. Het college wil ook voor tweede uitbreiding van de Sneker wijk Harinxmaland kritisch kijken naar wat voor woningen daar eigenlijk moeten komen. De gemeente verwacht ook dat er in de toekomst veel meer zorgwoningen nodig zijn, maar gaat nog onderzoeken hoeveel behoefte daarvoor is.

Het woningbeleid in andere kernen in Súdwest-Fryslân verandert niet. De uitgangspunten daarbij zijn dat bouwen in de stad of het dorp voorkeur heeft boven uitbreiding. Bij het vaststellen van de laatste woonvisie in mei vorig jaar riep de gemeenteraad het college ook op corporaties aan te sporen ook meer sociale huurwoningen op het platteland te bouwen.