Vogelwacht tegen recreatiewoningen Lutsmond en laat raadsleden zien waarom

BALK Afgelopen zaterdag heeft de Vogelwacht Balk en omstreken een excursie gehouden voor gemeenteraadsleden van De Fryske Marren naar het plangebied van het ‘ontwerp bestemmingsplan Balk recreatiewoningen Lutsmond-Noord’ ten noorden van Balk. Deze actie bleek qua opkomst en interesse een succes. De vogelwachters wilden met het bezoek en de uitleg die ze daarbij gaf, aantonen waarom ze tegen het plan van de bouw van maximaal 50 recreatiewoningen zijn. De organisatie heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen het plan. Ze baseert zich daarbij op de dreigende teloorgang van de bestaande natuur, de onttrekking van een deel van het weidevogelkansgebied en de negatieve invloed op het succesvolle weidevogelbeheersgebied De Warren.

Verder vinden de vogelwachters de onderliggende ‘Ecologische beoordeling’ gedateerd, summier en onvolledig. Daarom eisen ze als belanghebbende een natuurtoets. Deze geeft actueel gewenst inzicht in de aanwezigheid van beschermde soorten binnen de invloedsfeer van het plangebied en de effecten hierop.

De reden van het organiseren van deze excursie was om de raadsleden vooraf ‘in het veld’ kennis te laten maken met de natuurwaarden binnen het plangebied. Het plangebied is namelijk natuur- en landschappelijk waardevol. Ook valt het binnen het Weidevogelkansgebied.