Aquaduct in Hommerts mist rand om veldmuizen te keren

Een opstaande rand langs het Jeltesleatakwadukt in Hommerts kan voorkomen dat er bij een volgende veldmuizenuitbraak weer honderden dieren in de tunnelbak tuimelen.

Van de negen aquaducten met rechte wanden in Friesland heeft dat in Hommerts als enige geen opstaande rand. Dat constateren onderzoekers Nico Beemster (Altenburg & Wymenga) en Inge Kok (Hogeschool Van Hall Larenstein) een jaar nadat muizen zich massaal in de bak stortten.

Eind juni 2019 waren de muisjes groot nieuws, nadat er in een weekend 351 dode exemplaren op het plaveisel lagen. Uiteindelijk raapten medewerkers van de provincie 805 kadavertjes.

Mannetjes in de meerderheid

De oogst van 27 juni (103 stuks) werd onderworpen aan nader onderzoek. Daaruit bleek dat mannetjes met 66 procent royaal in de meerderheid waren, terwijl deze normaal iets minder dan de helft van de populatie vormen. Volgens Beemster en Kok wijst dat op een verhoogde populatiedruk en concurrentie tussen de muizen.

Aan veldmuizen was destijds in de omgeving bepaald geen gebrek. Het aquaduct op de grens van Hommerts en Koufurderrige ligt middenin het gebied waar de muizenuitbraak al vroeg in 2019 hevig was, waardoor veel weidepercelen flink schade opliepen.

Veldmuizenuitbraken

De piek van eind juni volgde op het maaien van weilanden aan de zuidwestkant van het aquaduct. Waarschijnlijk is daardoor een deel van de populatie op drift geraakt. Een bescheidener tweede piek volgde medio augustus, nadat hetzelfde grasland was bevloeid om de muizen te bestrijden.

Uiteindelijk werden er nog tot half november dode muizen gevonden. Gedurende het seizoen werden verder vier mollen en een bosspitsmuis opgeruimd. De veldmuizenpiek in de omgeving doofde dit voorjaar uit, nadat er in februari veel regen was gevallen.

Lees ook | Veldmuizenpiek dooft uit in veengebieden, met dank aan overvloedige regenval

Tijdens de voorgaande muizenuitbraak, die zich afspeelde in de jaren 2014 en 2015, vielen er ook al veldmuizen in het aquaduct. Dat waren er toen minder dan in 2019. De populatie groeit en slinkt in een cyclisch patroon, met om de twee tot vier jaar een piek, die soms uitgroeit tot een uitbraak.