Corona zorgt voor financiële twijfels stadhuis Bolsward

De gemeente Súdwest-Fryslân vreest nieuwe tegenvallers voor cultuurhistorisch centrum de Tiid, de nieuwe bestemming voor het stadhuis van Bolsward. De coronacrisis zorgt voor nieuwe risico’s bij de fondsenwerving voor het project.

De stichting Historisch Centrum Westergo regelt de fondsenwerving voor de inrichting en tentoonstellingen in het cultuurhistorisch centrum, dat in maart 2021 klaar moet zijn. De gemeente geeft een jaarlijkse bijdrage van 270.000 euro aan de stichting. Daarnaast moeten er vanuit bedrijven en fondsen ook geld komen. Dat wordt moeilijk, schrijft Súdwest-Fryslân nu in een voortgangsrapport over het project.

De gemeente geeft aan dat ook zonder de coronacrisis de al fondsenwerving ambitieus was. Maar door de coronacrisis zijn bijdragen van sponsors en bedrijven „erg onzeker geworden”, schrijft het college van burgemeester en wethouders. Daardoor zullen deze bedrijven niet meteen de portemonnee trekken voor cultuur. „Dat is een groot risico voor de Tiid”, aldus de gemeente.

Overschrijding

De verbouwing van het stadhuis in Bolsward tot cultuurhistorisch centrum heeft vaker overschrijdingen gekend. De verbouw staat nu voor dik 16 miljoen euro, inclusief restauratie van de stadhuistoren, in de boeken. Behalve de gemeente, met 11,8 miljoen euro de grootste betaler, dragen ook de Rabobank, culturele stichtingen en de provincie bij aan het plan. In het voortgangsrapport schrijft de gemeente dat voor de bouw zelf geen verdere overschrijdingen worden verwacht.

De inrichting van het cultuurhistorisch centrum wordt in het najaar verder uitgewerkt. Dan is ook duidelijk of de onzekerheden invloed hebben op bijvoorbeeld het aantal tentoonstellingen. Of de onzekerheden ook betekenen dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van Súdwest-Fryslân, nu 270.000 euro, omhoog gaat antwoordt gemeentewoordvoerder Wendelin Wielenga: „Daar is nu nog geen sprake van.”