Nieuwe naam fusiescholen Nijemirdum en Sondel

NIJEMIRDUM Op 1 augustus aanstaande fuseren de christelijke basisscholen De Stapstien in Nijemirdum en Op 'e Terp in Sondel tot één nieuwe plattelandsschool in Nijemirdum. Een nieuwe school heeft een nieuwe naam nodig. Daarom werd iedereen die volgend jaar naar de nieuwe school gaat opgeroepen een voorstel voor een naam in te leveren. Uit de vele inzendingen werden door het team van de nieuwe school een selectie van vijf namen gemaakt, waarop gestemd kon worden.

Op dinsdag 30 juni werd bij basisschool Op 'e Terp in Sondel met een historische tractor met een kar erachter een kist bezorgd met daarin de nieuwe naam. Achter deze tractor aan gingen de kinderen en ouders richting De Stapstien in Nijemirdum. Daar mochten de bedenkers van de nieuwe naam, Jorrit en Redmer, samen met schoolbestuurder Rika Tulner van Stichting Nije Gaast de onthulling doen. De plattelandsbasisschool voor Sondel en Nijemirdum heet Kristlike Basis Skoalle De Ferbining. Bij de onthulling werd ook Hester Elsinga voorgesteld als de nieuwe directeur van de school. Na de zomervakantie mogen ruim 60 kinderen zich leerling van De Ferbining noemen.