Deuren kerken weer open, maar ook online open

GAASTERLAND Het mocht officieel al weer vanaf begin juni, kerkdiensten met maximaal 30 personen houden met inachtneming van de regels. Maar de meeste Gaasterlandse kerken gingen toen liever nog even door met de online kerkdiensten die vanaf het begin van de Coronacrisis gehouden zijn. De Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen werkten samen met de Protestantse Gemeente Hindeloopen en Stavoren met audiokerkdiensten die via kerkdienstgemist.nl te horen waren. De Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum Sondel (ONS) en de Protestantse gemeente Balk werkten vanaf Pasen samen met online kerkdiensten die via kerkdienst.jcmusic.nl te zien waren. Deze diensten worden op zaterdag opgenomen en vanaf zondagochtend uitgezonden.

Ds. Maartje Wildeman van de ONS-gemeente vertelt: ‘zoals zoveel in de samenleving kwam er ook in onze kerken plotseling vanaf alles stil te liggen en tegelijk van alles in beweging. Dat we online kerkdiensten zouden houden, vlogs zouden zetten op youtube, de hekken om onze kerken zouden versieren (zie foto), dagelijks een mail zouden sturen, lichtjes en bloemen zouden brengen; allerlei ontstane initiatieven om zo op andere manieren de boodschap van geloof, hoop en liefde zichtbaar en hoorbaar te maken, wie had dat een half jaar geleden voor mogelijk gehouden? De crisis boorde allerlei bronnen van creativiteit, daad- en geestkracht aan. Heel bijzonder en bemoedigend.

Waarde geloof delen

Maar’, zegt zij er nadrukkelijk bij, ‘online kerkdiensten vervangen niet de waarde van gezamenlijk het geloof te kunnen delen in een kerkgebouw waarbij je voelt zodra je binnenkomt dat er een sfeer hangt van aandacht en verbinding. Die sfeer kan je niet overbrengen via het beeldscherm. En wel bij elkaar kunnen komen, maar op afstand van elkaar blijven en bovenal, niet samen kunnen zingen, dat doet voor veel mensen toch wel afbreuk aan de waarde van een kerkdienst. Dat maakt dat de tendens in de Gaasterlandse kerken toch wat aarzelend is om weer kerkdiensten te gaan houden. Ook omdat nog steeds veel onbekend is over de verspreiding van het virus en het zeker ook nog niet de wereld uit is.

Vanaf juli geldt er geen vast maximum meer voor het aantal bezoekers van kerkdiensten maar gelden de basisregels nog wel. Die regels maken dat er maar een beperkt aantal veilige zitplaatsen zijn. De genoemde Gaasterlandse kerken hebben daarom besloten voorlopig nog door te gaan met de online kerkdiensten en hebben zelfs als drie kerkelijke gemeenten de handen ineengeslagen. De komende twee maanden zijn de online kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen en de Protestantse Gemeente Balk en de Protestantse Gemeente ONS gezamenlijk. De ONS houdt daarnaast ook één normale kerkdienst waarvoor men zich dient aan te melden, met normaal tussen aanhalingstekens van veel zal er nog niet als vanouds gaan.

Weer mensen in de kerk

Ds. Maartje Wildeman: zondag 5 juli was de eerste dienst in de Fonteinkerk in Oudemirdum. Na meer dan drie maanden vanaf de kansel een haast lege kerk ingekeken te hebben, was het heel fijn om weer mensen in de kerk te zien zitten. Niet alleen de kerkgebouwen zelf roepen een bepaalde sfeer op. Het zijn natuurlijk vooral de mensen die sfeer brengen.