Verkeershinder in Koudum

KOUDUM Op verschillende plekken in Koudum zal vanaf 14 juli verkeershinder zijn door kortdurende herstelwerkzaamheden.

Het gaat hierbij om werkzaamheden van een klein gedeelte van het Poelspaed en de Trochgeanspaed.