Weromsjen yn Gaasterlân (479)

Dit jaar, om precies te zijn op 20 april, was het 50 jaar geleden dat rusthuis Talma Hiem in Balk officieel geopend werd door minister Mr. Linthorst Homan. In de gemeentelijke begroting van 1961 hield de gemeente Gaasterland al rekening met de aankoop van een perceel grond in “plan Zuid” voor het stichten van een bejaardencentrum, zoals dat toen nog genoemd werd. In 1965 kocht de gemeente 21.670 m2 bouwgrond. De voorbereidingen voor de bouw konden beginnen. In het voorjaar van 1968 krijgt bouwbedrijf Posthuma en Tigchelaar uit Harlingen de opdracht voor de bouw voor een bedrag van f 2.446.180,- Op de foto zien we dat de bouwput voor de fundering grotendeels is uitgegraven. Kan me nog herinneren dat op de locatie waar nu De Skou staat grote grondhopen lagen waarvan deze foto is genomen. Op de achtergrond zien we o.a. de huurwoningen van Woningstichting Gaasterland aan de Willem Barendszstraat, Harmen Gabestrjitte en Herman Gorterstraat.

Foto: archief Talma Hiem, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327