Zorgen bij vogelwacht Balk ondanks succesvol weidevogeljaar

BALK - De Vogelwacht Balk is blij met een nieuw succesvol weidevogeljaar, maar heeft ook zorgen vanwege het recreatiewoningplan Lutsmond-Noord.

Het Weidevogelkerngebied De Warren ten noorden van Balk is één van de meest succesvolle weidevogelgebieden van Friesland, zegt de Vogelwacht Balk. Dit jaar zijn in dat gebied, maar ook in het aangrenzende Weidevogelkansgebied meer weidevogelnesten gevonden en geregistreerd dan in voorgaande jaren. Het zelfde geldt touwens ook voor de Groote Noordwolderpolder tussen Oudega en de Fluessen.

Deze stijgende lijn van de afgelopen jaren wil Vogelwacht Balk e.o. vasthouden. De sleutel tot succes is de nauwe samenwerking op het gebied van weidevogelbeheer tussen de weidevogelnazorgers van de Vogelwacht, de desbetreffende boeren en Vereniging Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapbeheer Bosk & Greide. De nauwe samenwerking bestaat uit het signaleren, registreren, markeren en beschermen van de nesten van de weidevogels en haar jongen gedurende het broedseizoen.

Voorts het plaatsen van waterpompen op zonne-energie voor greppel - en weilandvernatting, welke door sponsoring of door Europese -, Nationale - en Provinciale subsidie zijn verkregen, om voor voldoende voedselvoorziening voor de (jonge)weidevogels te zorgen.

Ondanks deze uitzonderlijk positieve resultaten, maakt de Vogelwacht zich ernstige zorgen over de donkere wolken boven het Weidevogelgebied door de plannen om in Lutsmond-Noord circa 50 luxe recreatiewoningen te ontwikkelen. Het plangebied steekt diep het open landschap in en ligt daardoor deels in het Weidevogelkansgebied en direct grenzend aan het succesvolle Weidevogelkerngebied.

Dat zal naar verwachting een grote verstoring veroorzaken in het weidevogelgebied.