Wie helpt de Nederlandse Brandwonden Stichting?

BALK „Wie oh wie helpt ons uit de brand in Balk”, vraagt Feikje Veen van de brandwondenstichting op Facebook.

De Brandwonden Stichting zoekt namelijk iemand die de collecte in oktober wil/kan coördineren in Balk. Er zijn collectanten maar er wordt gezocht naar iemand die onder andere de bussen wil uitdelen /ontvangen en storten. W”ie helpt mee voor een beter leven van mensen met brandwonden.”

Reacties graag naar fveen@brandwondenstichting.nl of 06-55213029