Plaatselijk belang Balk nooit betrokken bij plan villawoningen

BALK In een eerder artikel over de villawoningen die een projectontwikkelaar wil bouwen in een stuk open land komen bij Markant werd eerder melding gemaakt dat de invulling van het terrein in overleg tussen Kontour en de “dorpsraad” tot stand is gekomen.

Plaatselijke Belang Balk reageert daarop met de opmerking dat dit onjuist is als tenminste met de dorpsraad Plaatselijke Belang wordt bedoeld. „Wij zijn in 2018 slechtst geïnformeerd is over de plannen maar op geen enkele wijze betrokken( geweest) is bij de inrichting/invulling van het plan. Ik heb de heer Hielke Tillema van Kontour op deze onjuiste berichtgeving aangesproken maar deze geeft aan hier niet verantwoordelijk voor te zijn,’ zo stelt de vereniging die de belangen behartigt van het dorp. De Balkster Courant ontving van Kontour overigens wel een mail waarin deze uitspraak woordelijk staat.

„Door deze publicatie zouden lezers kunnen denken dat wij als Plaatselijk Belang Balk Vooruit een stem in de planvorming zouden hebben en het dan waarschijnlijk ook wel eens zullen zijn met de plannen. Een aantal bestuursleden is hier door bewoners al op aangesproken. Dit werpt een verkeerd licht op de situatie.”

Overigens zijn er wel degelijk bezwaren ingediend tegen het miljoenenplan. Komende week een groot artikel in de Balkster Courant van een boer, de vogelwacht en de Vereniging van Eigenaren van Markant die grote problemen hebben met het plan. Hier is te lezen waar het plan om draait. https://balkstercourant.nl/artikel/1116915/waterdorp-voor-superrijken-met-recreatiewoningen-tot-1-2-miljoen.html