Vogels en gewone man moeten wijken voor luxe villapark

BALK Weidevogels en de gewone recreant moeten wijken voor de bouw van een luxe villapark aan de rand van Balk. Midden in een gebied dat is aangewezen als kansrijk voor weidevogels, moeten 43 villa’s gebouwd worden voor investeerders met veel geld. Want elke week of elke twee weken komen er nieuwe huurders in. Dat bleek tijdens het petear afgelopen maandag.

De vogelwacht bij monde van Pieter Veenstra en boer Albada die aan succesvol weidevogelbeheer doet, hadden er geen goed woord voor over. „Het gaat elders helemaal niet goed met de weidevogels. Hier gaat het wel uitstekend. En dan kan dat zomaar afgekocht worden?” De redactie van de Balkster Courant heeft de provincie gevraagd hoeveel er op het kleed moest komen om die vogels te laten nestelen in euro’s in plaats van in weiland, maar heeft daar van de provincie nog geen antwoord op gekregen. Bovendien kan het ook helemaal niet zo benadrukken zij. Als er namelijk elders een goed alternatief is voor de bouw, gaat de natuur voor de bouw van zo’n park. En dat alternatief is er. Ruimschoots zelfs. Rond het Slotermeer. Maar ook in Balk. Provincie blijft het overigens algemeen belang noemen dat zo’n park er komt.

Geen aanvullend onderzoek: Noorse woelmuis wel degelijk aangetroffen

Daarbij komt dat onderzoek naar flora en fauna schromelijk hebben gefaald aldus de insprekers. Uit die summiere onderzoeken zonder aanvulling blijkt dat alle zeldzame dieren er niet zouden voorkomen. Terwijl 1,5 week geleden de Noorse Woelmuis nog op foto is vastgelegd in het gebied, die zich daar helemaal niet zou ophouden volgens onderzoek. Ook fourageren er kievitten. Is volgens het onderzoek ook niet waar. De verstoring van het weidevogelgebied is bovendien groter dan die 1 hectare die is aangegeven. Er wordt zeker 5 hectare natuurland onttrokken. En als het hier mag, zullen andere partijen vast ook vinden dat het elders mag, zo veronderstelde Veenstra.

Man met smalle beurs kan niet meer terecht

Alle partijen die grote bezwaren hebben geven tevens aan dat de man met de smalle beurs ook niet meer terecht kan als het plan door kan gaan. Kampeerders met een tent, een caravan of een camper zijn dan namelijk niet meer welkom. Zij maken plaats voor het grote geld. En dit terwijl de gemeente in haar beleid heeft staan dat ze de verscheidenheid aan verblijfsrecreatie wil versterken. „Met dit plan is er geen enkele dagrecreatie meer mogelijk in Balk.”

Ton Tuijten van de Vereniging van Eigenaren van Park Markant dat nabijgelegen is betwijfelde of er werkelijk zoveel vraag is naar dit soort dure woningen. De vereniging deed onderzoek en vond uit dat er wel vraag is naar huisjes in een bepaald segement, maar de (tweede) woningen die hier gepland zijn het topsegment van Nederland zijn. En daarmee voorbehouden aan weinig mensen denkt hij.

De gemeenteraadsleden die zich over de materie moeten buigen stelden aan de tegenstanders vragen als waar het plan dan wel zou moeten komen. Tuijten:”Ik ben geen planoloog. Maar in ieder geval niet in een weidevogelgebied. Rond het Slotermeer is genoeg ruimte te vinden. Ook aan de andere kant van Balk zou gebouwd kunnen worden. Daar zijn al ontsluitingen en daar zijn geen weidevogelkansgebieden te vinden.” Albada en Veenstra gaven aan dat het plan daar helemaal niet moet komen.

Tillema van Kontour Vastgoed, de ontwikkelaar wees erop dat vanuit het park vooral werkgelegenheid te verwachten is. Hij duidde daarmee onder andere op schoonmakers en een beheerder van het park. Ook stelt hij dat er in het dorp met heel veel ondernemers de samenwerking is gezocht.

Meer lezen kan in dit dossier.