Nog geen 7000 euro om kansrijk weidevogelland te compenseren

BALK Projectontwikkelaar Kontour hoefde voor het compenseren van vogelweidekansgebied nog geen 7000 euro te betalen aan de provincie Fryslân. Op de plaats waar nu heel succesvol greidevogels kunnen broeden, wil het bedrijf 43 zeer luxe villa’s bouwen. Hoewel het land is aangemerkt als weidevogelkansgebied en vogelwacht en boeren er alles aan doen om de greidevogels zoveel mogelijk kansen te geven, heeft de firma dat af kunnen kopen.

Voor 1.01 hectare is een bedrag van 6928,17 euro gestort in het weidevogelfonds. Volgens de provincie wordt dat geld in overleg met de weidevogelbeheerders (vogelwachten) besteed aan bijvoorbeeld uitgesteld maaien. Het moet dus in de omgeving van de ingreep worden besteed.