„Bedrag compensatie weidevogels schandalig”

BALK De Vogelwacht Balk en omstreken vindt het bedrag van nog geen 7000 euro ter compensatie van een succesvol weidevogelkansgebied een lachertje. De vrijwilligers kregen overigens eerst helemaal niet te horen om hoeveel geld het ging, maar moest dat van de Balkster Courant vernemen. ‘Ook de onderliggende rekenmethode voor de verstoring en onttrekking van gronden uit het Weidevogelkansgebied voor bouwactiviteiten en daarna het gebruik van de 43 luxe recreatievilla’s in Lutsmond Noord te Balk werd ons maar steeds niet verteld,’ laat Pieter Veenstra weten. Toen de krant hem het bedrag meedeelde, dacht hij dat er een paar nullen ontbraken. „Uit nader onderzoek bleek dat niet het geval te zijn. Zacht uitgedrukt vinden wij zo’n bedrag schandalig en vragen ons af of iemand zonder natte ogen een dergelijk bedrag kan storten of ontvangen.” Bovendien zou de Vogelwacht mogen bepalen wat er met het geld gebeurt zo stelt de provincie. Niks van waar zegt Veenstra, ze zijn nooit betrokken bij enige besluitvorming.

Ook de Partij van de Dieren van de provincie heeft geen goed woord over voor de actie. „Wij hebben als fractie al eens eerder met een ambtenaar gesproken over de wijze compenseren van het verlies aan weidevogelareaal. Louter met geld. Niet met garanties op het weer verkrijgen van evenveel broedparen als die nu verloren dreigen te gaan. Maar helaas, dit is nu het beleid. Compensatie met een geldbedrag. Treurig. Willen we dat anders, dan zal het provinciale beleid moeten worden aangepast, zo hoorden wij, liet Rinie van Zanden van de Partij van de Dieren weten.