Start vervanging historische kademuren in Balk

BALK Na een goed bezochte informatieavond zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de kademuren in Balk zo goed als afgerond. Jansma Drachten B.V. start in opdracht van gemeente De Fryske Marren binnenkort met het vervangen van de kademuren aan de Raadhuisstraat.

De bestaande, historische kademuur is een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. Om het beschermde dorpsgezicht te behouden moeten de bestaande metselwerk segmenten in het metselwerk met hun kenmerkende toog behouden blijven. Voordat Jansma de segmenten eruit haalt, zetten ze een damwand achter de bestaande kademuur.

Op maandag 19 oktober starten ze met het damwand zetten. Ze starten vanaf de Ossebrêge en werken richting de kerk. Daarna van de kerk tot aan de Teernstrabrêge. Ze heffen het één-richtingsverkeer van de Raadhuisstraat op zodat de kerk en het P-terrein met de auto bereikbaar blijven. De panden blijven te voet bereikbaar. Rood is afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers kunnen passeren. Paars is twee- richtingsverkeer waardoor de parkeerplaatsen bij de kerk bereikbaar blijven.

Mensen die meer informatie willen over de werkwijze, planning en andere zaken kunnen terecht op website www.jansma.biz/kademuurbalk. Daar staat van alles te lezen over dit project.

Ook op social media via Twitter, Facebook, en Instagram is veel meer te vinden.

Jansma is verder te bereiken via Jansma Drachten B.V. De Bolder 1, 9206 AM te Drachten, www.jansma. telefoon 0512 – 33 40 70