Geeske Buma al 50 jaar organist in Koudum

KOUDUM Zondag 18 oktober vond in een klein gezelschap de huldiging plaats van Geeske Buma (69) die al 50 jaar organist is in Koudum en omgeving. Vanwege corona kon dit niet plaats vinden in de kerk want er was geen dienst in de Martinikerk te Koudum.

Aanvankelijk lag het in de planning in het voorjaar in paasdienst. Maar nu toch op 18 oktober het jubileum. Hopelijk geeft de toekomst mogelijkheden om het allemaal nog eens uitgebreid te vieren met een dienst van muziek en zang. Want dat is Geeske haar passie: de zang ondersteunen op het orgel en dan alles eruit te halen. Voorzitter Hans Karper van de protestantse gemeente van Koudum feliciteerde Geeske namens de gemeente en zij ontving een oorkonde en een gouden insigne met briljant.

Op 7 jarige leeftijd kreeg Geeske de eerste orgellessen. Na 4 jaar kwam de muziekschool in Koudum en ging ze op pianoles waar ze, na nog zes jaar les, de laatste examens op de muziekschool deed. Op latere leeftijd volgde Geeske nog privé kerkorgellessen. Haar vader dirigeerde verschillende koren en dus heeft ze de muzikaliteit niet van een vreemde.

Vanaf 1970 was ze al vaste organist van de Gereformeerde kerk en vanaf 1979 draaide ze ook volop mee bij de Nederlands Hervormde kerk. Vaak had ze ook nog leerlingen onder haar hoede en was dan hun persoonlijke coach. Na de fusie is ze vaste organist bij de Protestantse Gemeente in Koudum.

Geeske is ook al jaren, vanaf 1987, muzikaal begeleider van zanggroep Majim uit Koudum en speelt elke repetitie mee op piano en bij optredens samen met een combo. Daarnaast vaste organist bij diensten in verzorgingshuis de Finke te Koudum, begeleidt op piano de zang bij de soos, en is invalorganist bij andere gemeenten in de regio. Een prachtige muzikale loopbaan en Geeske is nog niet van plan te stoppen.