Weromsjen yn Gaasterlân 497

De tekening in de aflevering van vorige week is niet gemaakt zoals ik noemde rond 1930 maar begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Tollina de Vries, dochter van Onne de Vries en Neeltje Hoekstra kan zich nog herinneren dat haar vader de tekening maakte. Op de foto zien we Hendrikje Hoekstra, beppe Hinke, achter de woning van de familie de Vries grenzend aan de Luts aan het Westein in Balk. Op de achtergrond de zuivelfabriek en rechts nog een deel van wat lijkt op noodwoningen of een bouwkeet? Wie kan daar meer over vertellen Aan de Gaaikemastraat. Op het hek zit een dochter van de familie de Jong uit Enkhuizen maar oorspronkelijk uit Balk.

Foto: Tollina de Vries, tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327