Gemeente vraagt vuurwerkoverlast te melden

BALK De gemeente De Fryske Marren geeft aan dat ze merkt dat er de laatste tijd veel vuurwerk wordt afgestoken. Ze vraagt burgers daar melding van te doen.

„De afgelopen periode ontvangen we hierover meldingen van inwoners uit de buurt die hier overlast van ervaren. We wijzen erop dat het afsteken van vuurwerk verboden is. Aanvullend geldt er dit jaar een (landelijk) vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Mensen die toch vuurwerk afsteken riskeren een boete van € 100,00.”

De gemeente zegt alert te zijn op vuurwerkoverlast en het handhaven daarop. Daarom wil ze van burgers horen of ze iets gezien of gehoord hebben en vraagt ze dit dat te melden. Mensen kunnen dan een (anonieme) melding doen van vuurwerkoverlast via www.defryskemarren.nl. Op de hoofdpagina van die site kan door op ‘Melding’ te klikken aangegeven worden dat er overlast is ervaren.

Aan de hand van binnengekomen meldingen wordt surveillance uitgevoerd door de politie en/of gemeentelijke boa’s. De gemeente brengt vervolgens in kaart in welke kernen het vuurwerk wordt afgestoken. „Het blijft lastig om de exacte locatie – waar men vuurwerk afsteekt - te achterhalen, maar op deze manier proberen we de pakkans zo groot mogelijk te maken.”

Verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt. Carbid schieten valt niet onder het vuurwerkverbod. Hierover volgt binnenkort meer informatie.