Kadebewoners Bolsward vrezen verkeersbevingen: 'De huizen staan nu al te trillen als er een bus voorbijkomt'

Bewoners van de Bolswarder kades zijn bang dat de herinrichting van de binnenstad het verkeer in hun straten doet aanzwellen. Ze willen onderzoek voor het werk begint.

Gewapend met een handtekeningenlijst gingen ze dinsdagavond huis aan huis langs de Stoombootkade en de Turfkade. Bolswarders Rob Visser en Floris Bottema zochten steun onder hun buurtgenoten voor een prangende boodschap aan burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân: onderzoek eerst de gevolgen voor de kades voordat het centrum opnieuw wordt ingericht.

Visser: ,,Onze huizen staan nu al te trillen als er een bus of vrachtwagen voorbijkomt.” Nog meer verkeer levert bevingsschade aan de huizen en hevige overlast op, vrezen de mannen. ,,We willen hier geen Groningse toestanden.”

Centrum op de schop

Dat extra verkeer zou naar hun straten worden gezogen door de aangekondigde herinrichting van het stadscentrum. Na jaren van praten pakt Súdwest-Fryslân volgend jaar het centrum van Bolsward aan.

Op de gemeentesite wordt het ontwerp gepresenteerd dat is gemaakt door de werkgroep Herinrichting binnenstad Bolsward en een landschapsontwerper.

De doorgaande route tussen het Broereplein en Marktplein krijgt een pleinachtige uitstraling met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De automobilist is er ‘te gast’.

'Dan hebben wij de hoofdprijs'

Dat is nou precies waar de angst van Visser en Bottema zit. De versmalde doorgaande weg dwars door de stad wordt minder aantrekkelijk voor de autorijders. Die zullen geneigd zijn een andere route te kiezen, denken de mannen en dan is de meest voor de hand liggende langs de stadsgracht, bij hen voor de deur langs over de Turfkade en Stoombootkade. Smalle straten, met aanpalende oude huizen, de meeste van rond 1880. ,,Dan hebben wij de hoofdprijs. De huizen zijn hier niet geheid”, zegt Visser.

Met hun handtekeningenactie wil het kadevolk een nulmeting afdwingen van het verkeersaanbod en van de ervaring van de bewoners. Dat zou opnieuw moeten worden uitgevoerd na de herinrichting.

Ook willen ze dat de gevolgen van de trillingen door zwaar verkeer door een onafhankelijk bureau wordt onderzocht. Visser: ,,We steken de hand uit naar de gemeente voor overleg.”