Weidevogelbeleid en regeling weidevogelcompensatie provincie onder de loep

BALK Nu het met onder andere de stand van de grutto en andere weidevogels erg slecht gesteld is, gaat de provincie zowel het weidevogelbeleid als de regeling weidevogelcompensatie evalueren. Dat schrijft voorlichting op de vraag of allerlei maatregelen om de vogels te beschermen niet haaks staan op het beleid van de provincie.

Bij Balk moest bijvoorbeeld alleen een bedrag ter compensatie worden betaald voor het verjagen van weidevogels uit een beheergebied. Dit door de komst en bouw van een grootschalige villawijk. De berekening daarvan was overigens veel te laag, maar de regeling bestaat nog steeds. De Provincie is alleen opnieuw aan het rekenen geslagen omdat het gebied veel groter is dan ze had aangegeven en het compensatiebedrag wordt waarschijnlijk dan ook alleen hoger. „De weidevogelcompensatie is van toepassing wanneer door een ruimtelijke ingreep extra verstoring ontstaat in weidevogelkansgebied. Hoe groot de compensatieopgave is hangt af van de grootte en aard van de ruimtelijke ingreep. Wanneer een ruimtelijke ingreep een grotere verstoring heeft dan 0,5 ha zal het bestuursorgaan het gebied ook financieel moeten compenseren. Bij extra verstoring dient ook altijd een belangenafweging gemaakt te worden door het bestuursorgaan en gekeken te worden naar alternatieve locaties. Ten aanzien van de problematiek rondom de weidevogels kan worden medegedeeld dat op dit moment zowel het weidevogelbeleid als de regeling weidevogelcompensatie geëvalueerd wordt.” Op de vraag of het project in Balk nu nog steeds door kan gaan nu het heel slecht gaat met de weidevogel antwoordt voorlichting:”Per project wordt gekeken wat verantwoord is.”