Weromsjen yn Gaasterlân (504)

In aflevering 502 kwamen een aantal ververs knechten ter sprake die in 1868 hun naam schreven op de planken achter het behang van Van Swinderenstraat 19 te Balk. Eén daarvan was Petrus Augustinus IJsselmuiden (1839-1918) geboren in Franeker en destijds woonachtig in Wijckel. Op de website van het historisch centrum Franeker komt zijn naam een aantal keren voor als bewoner van deze stad. Als reactie op een door mij geplaatste notitie stuurde Piet Postma van het historisch centrum mij de foto van deze week. We zien het echtpaar Petrus van IJsselmuiden en Teetske Roelofsen op latere leeftijd. Ze woonden van 1868 – 1870 in Wijckel aan de huidige Wikelerdyk ter hoogte van nummer 40. Hun huis moet gestaan hebben op de plek waar nu de Schwartzenbergstrjitte ligt. Twee van hun 7 kinderen zijn daar geboren. Teruggekomen in Franeker wordt hij samen met 8 anderen schipper op de trekschuit van Franeker naar Leeuwarden. Na het overlijden van 2e vrouw verhuist hij in 1916 naar Sassenheim omdat geen van de in totaal 14 kinderen in Friesland is gebleven.

Foto: uit het boek over de familie IJsselmuiden geschreven door Piet Postma, tekst: Johan Groenewoud, reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327