Mysterie van het blauwe ZWH pak opgelost

Ruigahuizen Het mysterie van het blauwe ZWH pak is opgelost. Dit laat Melle van der Goot uit Ruigahuizen weten. Vorige week plaatsen we in de Balkster Courant een oproep over de herkomst van een blauw pak voor buschaufeurs van busmaatschappij ZWH. Verzamelaar Melle die ook boeken over busmaatschappijen schreef, kon de herkomst van dat pak maar niet traceren.

Maar nu de oproep is duidelijk geworden waar het pak vandaan kwam. Melle:”Na vele telefoontjes die soms wel twee uren duurden vol met mooie verhalen over de Zuidwesthoek en veel e-mails kan ik weer lekker slapen. Een van de telefoontjes kwam uit Lemmer van Tjitske Bonnema. Haar vader was eerst buschauffeur bij de Zuidwesthoek in de Lemmer. Later werd hij er controleur. En in het begin droeg hij een compleet blaauw chauffeurspak. Ook de zoon van Klaas Visser uit Koudum bevestigde dit. Klaas Visser werd in 1946 buschauffeur bij de ZWH en ook hij droeg eenzelfde chauffeurspak in het blauw. De zoon kan zich dat pak zelfs nog heel goed voor de geest halen. Verder zei Visser dat de groenige pakken begin jaren ‘50 in gebruik kwamen bij de ZWH.” Van der Goot is blij met deze uitkomst en kreeg naast deze reacties ook heel veel andere mooie verhalen te horen over de ZWH. „En er komen zelfs nog weer wat busspullen deze kant op.”