Patyna wil keukens sluiten: groot verzet en al 3000 tegen handtekeningen

WORKUM Door het sluiten van elf keukens in verzorgingshuizen wil Patyna 1.5 miljoen euro besparen. Maar het verzet onder de bewoners is groot: ,,Het ontbreekt het bestuur aan empathie.’’ Er is daarom een handtekeningenactie gestart. Die is al bijna 3000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers is hij gestart om er voor te zorgen dat de keukens open blijven, het keukenpersoneel niet op straat komt te staan en iedereen lekker en gezond kan blijven eten.

 De maaltijden van Patyna worden voortaan gedistribueerd vanuit Bloemkamp in Bolsward. Dit raakt Frittemahof, Noorderhoek, Dr. Wumkeshus en Bonifatiushuis in Sneek, Saxenoord in Franeker, Nij Stapert in Wommels, Talma State, Teatskehûs in Blauwhuis, Avondrust in Makkum, Aylva State in Witmarsum en Nij Mariënacker in Workum.

Sociale aspect

Bewoners vrezen niet alleen dat het eten straks minder goed smaakt maar vooral ook het sociale isolement. Want samen eten in het restaurant is voor veel van hen een waardevol contactmoment.

 Brief van Raad van Bestuur

De raad van Bestuur heeft een brief rondgestuurd, omdat ze heeft gemerkt dat er veel commotie is ontstaan over het punt. Ze laat in het schrijven weten dat ze het eten voor de bewoners wel degelijk belangrijk vindt. ‘Maar er zijn interpretaties ontstaan. Wij vinden het belangrijk om enkele zaken daarom te verhelderen, laten zij weten.

 Zwaardere zorgvraag

Volgens het bestuur is er een andere en zwaardere zorgvraag ontstaan doordat mensen langer thuis blijven wonen. „We zien dat steeds meer van onze bewoners behoefte hebben aan een kleine, beschutte woonomgeving en persoonlijke aandacht van onze medewerkers. Voor bewoners is de maaltijd een belangrijk onderdeel van de dag. Dit begint al met het treffen van voorbereidingen ervan. Wij willen dit zo dicht mogelijk bij de bewoner brengen. Hoewel sommige bewoners misschien niet meer kunnen helpen bij de bereiding, krijgen ze wel de beleving mee (bijvoorbeeld de geur) om het leven van vroeger te benaderen.”

Drie varianten van maaltijdbereiding

In een gezamenlijke woonvorm kan gekozen worden voor het zelf bereiden of het het deels zelf bereiden en de rest kant en klaar of helemaal kant en klaar laten bezorgen. Daarna wordt vaak samen gegeten aldus de Raad van Bestuur.

 Zelf koken

Een aantal locaties van Patyna neemt al af van de centrale keuken van de locatie Bloemkamp of kookt kleinschalig zoals De Flecke, de Finke en De Waterman. „We hebben daar goede ervaring mee en ook bewoners zijn over het algemeen tevreden over eten en drinken op deze locaties. Voor het overige bekijken we per locatie de mogelijkheden en de onmogelijkheden en passen hier de uitvoering op aan. We houden als Patyna dus eten en drinken zelf in beheer.”

 Satelietkeuken

Wel bekent ze dat er met één centrale keuken in Bloemkamp wordt gewerkt , die op dit moment 5 locaties ondersteunt en straks alle locaties ondersteunt waar nodig. Locaties die nu een eigen productiekeuken hebben, behouden een satellietkeuken zodat er nog delen van de maaltijd kunnen worden bereid die je ter plekke moet bereiden. Tussendoortjes, speciale gelegenheden of dieetwensen blijven mogelijk.” Huizen die nu een restaurant hebben, houden die aldus de raad van bestuur.

Restaurantmedewerkers zijn aanwezig tijdens de maaltijdmomenten en bewoners kunnen ook daar met elkaar eten of met eventuele gasten. Dat blijft hetzelfde. Buiten etenstijd wordt het restaurant meer een activiteiten- of ontmoetingsruimte.

 Besparing van 1 tot 1,5 miljoen

Toch spreekt de organisatie van een verandering en die is financieel. „Het brengt 1 à 1,5 euro miljoen lagere kosten met zich mee. Dit bedrag is nodig om de ombuiging richting kleinschalig wonen en werken te realiseren.”

Ontslagen

Wel beaamt ze dat mensen hun baan daardoor verliezen. Wel zullen al die mensen van werk naar werk worden begeleid. De OR en de centrale cliëntenraad (voor de bewoners) hebben nog geen klap op het plan gegeven. Hun bevindingen zullen worden meegenomen aldus de Raad van Bestuur. Verder geeft de Raad van Bestuur in haar schrijven aan dat ze vooral in gesprek wil blijven met zowel cliënten als het personeel.