Weromsjen yn Gaasterlân (506)

Om de “geheimen” van de inhoud van het kistje uit aflevering 505 te kunnen ontrafelen is het nodig om eerst de zekerheden te vinden. Eén daarvan is het lot voor de lichting 1910 van de Nationale Militie getrokken door Haring Kornelis Bremer geboren op 13 april 1890 te Balk.

Op 6 januari 1909 krijgt hij bericht dat hij is ingeschreven onder nummer 10 in het militieregister. Hij is de jongste telg uit het gezin van Hendrik Jans Bremer en Tiete Oenes Veldstra uit Balk. Toeval of niet, mijn grootvader Johannes Groenewoud (1890-1966) is van dezelfde lichting. Samen met andere Gaasterlanders geboren in 1890 gaan ze op 26 augustus 1909 naar het raadhuis in Balk.

Daar krijgen ze te horen wie ingeloot zal worden. Mijn grootvader is ingeloot met nummer 14 en Haring Kornelis nummer 28. Op 12 april 1911 krijgt Haring Kornelis Bremer een oproep van de burgemeester van de gemeente Gaasterland dat hij op 18 mei 1911 om 09:30 in het Beurslokaal te Leeuwarden aanwezig moet zijn voor de inlijving bij de militie te land. De dag ervoor worden de lotelingen uit Gaasterland verwacht bij de aanlegsteiger van de stoomboot in Balk. Deze vertrekt om 9 uur ’s morgens richting Leeuwarden. In het kistje kom ik ook een foto van een soldaat tegen genomen bij Atelier Prinses aan Kalverstraat 103 te Amsterdam. Dit atelier was actief van 1911-1914 (bron: www.rkd.nl). Dat past precies in het plaatje van Haring Kornelis. Of hij ook daadwerkelijk op de foto staat laat ik in het midden. In het bevolkingsregister van 1911 – 1920 staat dat hij op 30 maart 1920 ambtshalve is uitgeschreven wegens vertrek naar Amerika. Foto en tekst: Johan Groenewoud, reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327.