Een grenzeloze geschiedenis van Friese vrijheid en eigenzinnigheid

 WARNS In De Friezen vertelt Flip Van Doorn het verhaal van een doortastend volk waarvan de oorsprong en invloed ver voorbij de grenzen van de huidige provincie Friesland reiken. Ooit strekte het Friese taalgebied zich uit over een brede kuststrook die van hoog in Jutland tot diep in het huidige Vlaanderen reikte. De roerige geschiedenis van de Friezen heeft ze uiteindelijk teruggedrongen binnen de provinciegrenzen.

 Op zoek naar verhalen maakte Flip van Doorn elf tochten door Friesland en ver daarbuiten. In plaatsen als Warns, Allardsoog en Rinsumageest, maar ook in Amsterdam, Rome, de Alpen en het Duitse Waddengebied stuitte hij op sporen van de Friezen en hun mythische Friese Vrijheid.

 Niet-Friezen biedt hij een inkijkje in dat buitengewone stukje Nederland dat officieel Fryslân heet, Friezen houdt hij een spiegel voor waarin ze zichzelf herkennen: tegendraads en tegenstrijdig, creatief en conservatief, onzeker en zelfbewust, open en gesloten, en dat allemaal tegelijk.

Flip van Doorn is journalist en schrijver. Al meer dan twintig jaar schrijft hij over Nederland. Hij publiceert onder meer in Algemeen Dagblad en Trouw. Daarnaast schreef hij meerdere boeken, waaronder De eerste wandelaar en Een verzonnen koninkrijk.