GroenLinks Súdwest komt met motie en wil aansluiting bij Schone Lucht Akkoord

De GroenLinks-fractie in Súdwest-Fryslân wil dat de gemeente zich aansluit bij het Schone Lucht Akkoord. In de raadsvergadering van 28 januari dient het een motie in. Daarmee wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen zich te conformeren aan de doelen uit het akkoord.

'Volgens het Longfonds zijn er in Nederland naar schatting 1,2 miljoen mensen met een longaandoening. Vooral deze mensen hebben baat bij een schone lucht. Ook in Fryslân hebben we te maken met luchtvervuiling. De houtstook, de mobiele werktuigen, de landbouw, de industrie en het verkeer veroorzaken dat er fijnstof en stikstofdioxide in de lucht komt', zo beargumenteert de partij de motie.

Vorig jaar is het Schone Lucht Akkoord gesloten tussen het rijk, provincies en gemeenten. Het doel van het akkoord is in 2030 50 procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016 te halen. In Fryslân doet tot nu toe alleen de gemeente Ameland mee met dit akkoord.