Een vier kilometer lange, slingerende rivier dwars door de Afsluitdijk? Bekijk hoe de vismigratierivier werkt

Deze week is de aanleg van de vismigratierivier onder de Afsluitdijk gestart. Door de bouw van het ecoduct krijgen vissen eindelijk vrij baan tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Maar hoe werkt het? In bovenstaande video wordt dat duidelijk.

Om een ouderwetse zout-zoet overgang na te bootsen, krijgen de vissen een zigzagtraject van 4 kilometer aangeboden met afnemend brak water. Van daaruit zijn ze vrij om eventueel tot diep in het buitenland door te zwemmen.

Veldonderzoek bracht een paar jaar geleden gigantische hoeveelheden trekvis aan het licht, die in de Spuihaven dobbert omdat het water daar brak is door de lossing van IJsselmeerwater. De vissen wachten er op een trekkans die zich maar niet voordoet. Met de vismigratierivier moet daar een einde aan komen.

Lees ook | Hoe deze vismigratierivier het IJsselmeer weer tot leven moet brengen