Vlaggenhulde voor Teun Stoker

NIJEMIRDUM Op maandag 25 januari vierde Teun Stoker uit Nijemirdum zijn 85ste verjaardag.

Door de coronamaatregelen echter, leek deze heugelijke dag er een als andere te worden, want bezoek mocht natuurlijk niet langskomen bij Teun en zijn vrouw Akke. Om de speciale dag toch een gouden rand te geven bedachten de buren van de Hoitebuorren, waar Stoker al 85 jaar woont, een mooi plan. Ze verzamelden hun vlaggen en versierden daar het tuinhek mee. Bovendien werd de brievenbus gevuld met vele kaarten. Stoker: "Ik fyn it prachtig! Troch de corona tocht ik dat it wat in gewoane dei wurde soe, mar no ha ik dochs in hiel speciale jierdei han. Wat in ferrassing! We ha poerbeste buorren".