Zorgaanbieders declareren 8,5 miljoen te veel: gemeente vragen slechts de helft terug

DFM Zorgaanbieders hebben bij Friese gemeenten 8,5 miljoen euro te veel in rekening gebracht. Die vinden nu dat het best is dat er maar 4,5 terug komt. Dat is bij de NCPN De Fryske Marren verkeerd geschoten.

Naar aanleiding van een krantenbericht (Leeuwarder Courant ) over terugbetaling aan gemeenten van teveel ontvangen zorgkosten in Fryslân door zorgaanbieders heeft de NCPN De Fryske Marren opgemerkt dat dit eigenlijk oplichting is en de schuldigen gestraft moeten worden. Er is voor zo’n 8,5 miljoen dubbel gedeclareerd, terwijl de Friese gemeenten hebben aangegeven dat ze akkoord gaan met een teruggave van zo’n 4,5 miljoen. „Er wordt niet bestraft, maar ze mogen miljoenen door oplichting verkregen gemeenschapsgeld houden,” stelt Rinze Visser die vraagt of het college van B&W daar ook zo over denkt.

 De fractie heeft ook een aantal andere vragen aan het college van burgemeester die ze graag beantwoord wil zien. Zo wil ze weten of De Fryske Marren ook akkoord is gegaan met terugbetaling van ongeveer de helft van het teveel ontvangen bedrag en of dit niet meer hoefde te zijn. „De Friese gemeenten waren sinds eind 2019 hierover in gesprek met zorgaanbieders, dus onze gemeente was daar ook bij betrokken. Er is destijds overeengekomen dat ongeveer de helft van de teveel ontvangen bedragen terug betaald hoefde te worden. Was de vertegenwoordiging van De Fryske Marren het daarmee eens of is er namens onze gemeente aangedrongen op terugbetalen van het volledige bedrag aan teveel gedeclareerde zorg?”

Verder wil ze weten hoeveel geld De Fryske Marren nog terug moet krijgen en als dat geld terug komt, waar het dan heen gaat. Volgens de gemeenten hebben de zorgaanbieders in het algemeen ook nog in goede trouw gehandeld. De NCPN wil weten of burgemeester en wethouders dat ook vinden.