Weromsjen yn Gaasterlân (510)

In de uitzending van Verborgen Verleden afgelopen zaterdagavond ging journalist Geert Mak op zoek naar zijn familiegeschiedenis. Zijn overgrootvader van moederszijde was Johannes Bernardus de Rooij (1829-1888) veldwachter te Balk van 1862 – 1888. Geboren in 1829 te Marsum als zoon van tabakskerversknecht Bernardus de Rooij en Corlina Frederika Cerski. Na zijn bewogen diensttijd in Nederlands Indië van 1859-1862, waarvoor hij in 1869 twee ere tekens kreeg, gaat hij naar Gaasterland. Bij zijn aanstelling als veldwachter in Balk komt hij in de kost bij de familie Siemen de Jong. Per 2 juni 1862 staat hij ingeschreven op het huidige adres Van Swinderenstraat 1 waar de familie de Jong destijds woonde. De Rooij trouwt in oktober 1862 met de in Aalsum wonende en in Dokkum geboren Gertje Martinus Klaver. Kort daarna verhuizen ze naar de Dubbelstraat vlak naast het Raadhuis, links op de foto. Daar zijn hun oudste twee kinderen, Corlina Frederika en Martinus, geboren. Rond 1866 gaan ze wonen in de veldwachterswoning aan de overzijde in de Dubbelstraat, uiterst rechts op de rechter foto. Het geboortehuis van hun dochters Louise en Anna. Anna, foto in het midden, trouwt in 1893 met Gjalt van der Molen, onderwijzer aan de Openbare Lagere school te Balk van 1888-1892. De grootouders van Geert Mak.

De foto van Anna de Rooij is in 2012 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong.

Foto’s en tekst: Johan Groenewoud, reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327